KUNSKAPSKONTORETS TEAM

 
 
Gustaf600x750.jpg

GUSTAF CID, UTBILDNINGSANSVARIG

Jag grundade Kunskapskontoret 2012 därför att jag såg att det saknades industriutbildningar till rimliga priser som var av både hög kvalitet och konkurrenskraftiga innehållsmässigt. Som kemiingenjör under 15 år förstod jag vikten av att utbilda anställda inom arbetsmiljö. Denna ökade medvetenhet minskar risken för olyckor avsevärt, och det är vad som driver mig framåt idag att hjälpa andra arbetsgivare skapa säkrare, mer produktiva och gladare arbetsplatser.

Mejla mig på gustaf.cid@kunskapskontoret.se
Eller ring mig på +46 73 362 9186

 
Kunskapskontoret2-min.jpg

OLIVIA PÉREZ, MARKNADSANSVARIG

Genom att vara uppvuxen i Mexiko har jag haft fördelen att bli accepterad av många olika grupper och detta har också gett mig en djup förståelse för människor från olika bakgrund. Jag har levt och arbetat  i Schweiz, Tyskland, och nu Sverige. Min utbildning är inom förnybar energi. Detta kombinerat med mina språkkunskaper och online marketing ger mig en god möjlighet att nå ut till våra kunder och också hjälpa dem med deras olika språkbehov.

Mejla mig på olivia.perez@kunskapskontoret.se
Eller ring mig på +46 72 392 4912

 
Kunskapskontoret3-min.jpg

ROBERT PECOVNIK, INSTRUKTÖR

För mig är den största glädjen i vårt arbete att ha möjligheten att ge våra kunder kunskap som de direkt kan tillämpa på sin arbetsplats. En utbildning skall inte bara vara ytterligare ett diplom att hänga på väggen utan skall göra skillnad i det dagliga arbetet. Genom min mångfacetterade bakgrund kan jag relatera till olika kunder och hjälpa dem att lära på det sättet som är mest effektivt för dem. 

Mejla mig på robert.pecovnik@kunskapskontoret.se
Eller ring mig på +46 76 891 7861