Utbildningsprogram

DITT ARBETSLIV BÖRJAR HÄR

Våra branschkända utbildningar har hjälpt internationella företag att följa lagar och regler för arbetssäkerhet i Sverige och EU.
Här får du välja mellan olika permanenta eller improviserade utbildningar på olika språk,
genomförda på våra kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm eller på ditt eget kontor. 

Se alla utbildningsprogram >>

ADR 1.3

Få en övergripande förståelse för hur man hanterar, transporterar och lastar kemikalier säkert för att minska risken för skada eller miljöpåverkan.

ARBETE PÅ VÄG
(Nivå 1 & 2)

Uppnå grundläggande kompetens gällande säkerhetsbestämmelser och försiktighetsåtgärder för arbete på väg. Nivå 2 riktar sig till förare av fordon för vägunderhåll, inklusive renhållningsfordon, släpfordon mm.

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING

Var rustad med avgörande säkerhetskunskaper och praktiska färdigheter vid hantering av asbest vid rivning och asbestinnehållande material. Genomförd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Välj mellan uppdatering, full eller anpassad utbildning.

ENTREPRENADJURIDIK

Denna utbildning i entreprenadjuridik ger dig en genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken för att undvika onödiga rättsliga konsekvenser och kostnader.  

HETA ARBETEN

Få en djupare förståelse för brandförebyggande åtgärder på arbetsplatsen och säkerhetsreglerna vid arbete som genererar värme och gnistor.

HardHats500x500.jpg

Fallskydd inkl. räddning

Ge dina anställda viktig kunskap kring säkerhet och förebygg skador vid arbete på höjd. Förkunskaper: Inga

HÄRDPLASTER – KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER (NAGLAR / ÖGONFRANSFÖRLÄNGNINGAR)

Lär dig hur du hanterar och arbetar säkert med härdplaster i skönhetsindustrin. Minimera risken för överkänslighet och allergi, samt förstå de säkerhetsprocedurer som tillämpas.

MOBILA ARBETSPLATTFORMAR

Få en detaljerad teoretisk och praktisk utbildning för korrekt och säker hantering av Mobila arbetsplattformar - i enlighet med svenska regler och säkerhetskrav.

RÖJSÅGSUTBILDNING

Bli certifierad vid användning av röjsåg. Utbildningen inkluderar rengöring, hantering, säkerhetsbestämmelser, risker, justering och enkla arbetstekniker mm. Ett praktiskt och teoretiskt prov genomförs.

TRAVERS & SÄKRA LYFT + SÄKER LASTKOPPLING

Bli en certifierad traversförare genom vår omfattande traversutbildning, som innehåller både teoretiska och praktiska lektioner. I detta program ingår även en utbildning om säker lastkoppling. 

AED – HJÄRTSTARTARE

Rädda liv genom att bli certifierad användare av AED - automatisk och manuell. Speciellt lämplig för sjukhus / vårdpersonal och arbetare i högriskmiljöer.

ARBETE PÅ VÄG (NIVÅ 3A – UTMÄRKNINGSANSVARIG)

För att få titulera sig utmärkningsansvarig och behörighet att märka ut på en fast vägarbetsplats samt vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten, krävs Arbete på väg 3A. Krävs även för personal med BAS-P och BAS-U ansvar.

BAMA – BÄTTRE ARBETSMILJÖ med Ansvar

Omvandla arbetsplatsen till en miljö av motivation, stöd och uppmuntran. Denna utbildning kommer att förse dig med ledarskapsförmåga som hjälper till att få fram det bästa hos dina anställda och ditt företag.

ESA 14 – Fackkunnig

I den senaste uppdateringen av ESA 14 kommer ESA Grund & ESA Arbete att förse dina Elsäkerhetsledare med de riktlinjer som krävs för elinstallationer i elnätsanläggningar, industrianläggningar, kontor och bostadshus.

HLR & FÖRSTA HJÄLPEN

Det är ett grundläggande lagstadgat krav på att alla svenska arbetsplatser ska vara certifierade i HLR & första hjälpen. Alla deltagare kommer att certifieras enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling – AFS 1999:7.

KEMISKA ARBETSMIljöRISKER

Förstå riskerna vid hantering av kemikalier på jobbet. Denna utbildning som bygger på AFS 2014:43 ger dig färdigheter i att göra riskbedömningar, skapa skyddsåtgärder och hantera spill och utsläpp. 

KVARTS STENDAMM I ARBETSMILJÖN

Om arbetsmiljön utsätter dina anställda för kvartsdamm, kommer du med detta program att ges certifierade säkerhetsförfaranden, skyddsmetoder och bästa praxis för att garantera minimala hälsorisker för dina anställda.

MOTORSÅGSKÖRKORT 

Bli certifierad vid användning av motorsåg. Välj mellan Industri / Bygg (A) körkort eller ett mer omfattande (A + B) körkort, som tillåter användning av motorkedjesåg vid arbete i skogarna t.ex. trädfällning, kvistning och kapning.  

SKÖTSEL AV ELANLÄGGNINGAR

Få en djup förståelse för utgåva 3 av SS-EN 50110-1. Känn till de senaste regeluppdateringarna, varningsskyltarna och ansvarsfrågorna vid skötsel av elanläggningar.

TRUCKFÖRARUTBILDING

Denna truckförarutbildning ger en omfattande teoretiskt och praktisk utbildning, följt av ett slutprov för alla deltagare.

STÄLLNINGSBYGGNAD ALLMÄN 2-9M

All personal som arbetar på höjd, till exempel takarbetare, byggnadsarbetare, fönsterrengöringsputsare etc. och som vill veta hur man praktiskt räddar en nödställd person

ARBETE I SLUTNA UTRYMMEN

Ett viktigt säkerhetsutbildningsprogram för att förse dina anställda med kunskap om att arbeta i slutna utrymmen. Lär dig allt om förberedelser, säkerhetsåtgärder, evakuering och räddning.

ARBETE PÅ VÄG
(NIVÅ 3B – VAKT & LOTS)

En nivå 3B-certifiering krävs för all personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare. Förhandskrav: Arbete på väg nivå 2 och inneha B-körkort samt ha praktisk erfarenhet från vägarbete.

16177737_1732175137099896_2578524538142625809_o.jpg

BAS P/ BAS U

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare eller skall göra det.

BRANDING & SOCIAL MEDIA WORKSHOP

Hjälp ditt företag att komma framåt med en stark social media-närvaro. Lär dig om olika plattformar, strategier, branding och kommunikationsmetoder som kommer att ge ditt företag en boost.

pexels-photo-1267329.jpg

E-TRUCK +PRAKTISK KÖRNING B1 OCH A2

Vid denna utbildning gör du teorin på nätet före utbildningen och skriver godkänt prov, så på utbildningsdagen har vi bara den praktiska biten kvar.

FALLSKYDD “A"

Ge dina anställda kunskaper i säkerhet och förebyggande av skador vid arbete på höjd.

HÄRDPLASTER – KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER (INDUSTRI)

Förstå säkerhetsförfarandena och föreskrifterna vid hantering av härdplaster i en industriell miljö, såsom färger, lacker, epoxier, polyuretaner mm. Minimera skador och hälsorisker.

KONFLIKTHANTERING

Guidad yoga och meditation för arbetsplatsen. Särskilt användbart för konfliktlösning och stresshantering på arbetsplatsen. Välj bland veckoprogram eller ett prova på pass.

MOBILA ARBETSPLATTFORMAR + FALLSKYDD A (KOMBINERAD UTBILDNING)

Fullständig teoretisk och praktisk operativ utbildning för Mobila arbetsplattformar, kombinerad med Fallskydd "A" utbildning. En omfattande kombination för att bättre förbereda personal som arbetar med Mobila arbetsplattformar.

Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®

För dig som är eller ska bli tillståndsgivare för Heta Arbeten. Du kommer att få en fördjupad förståelse för arbetsrutiner, säkerhetsaspekter och föreskrifter.

SÄKRA LYFT & SÄKER LASTKOPPLING

Bli välorienterad i säkra lyft & säker lastkoppling. Vi kombinerar utbildningen med teoretiska och praktiska övningar för att bättre kunna rusta dina anställda med de säkraste metoderna.

UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE (UGL)

Utrusta dina chefer med effektiva ledarskapskunskaper för att förbättra ditt lags effektivitet, kommunikation och trivsel i arbetet. Upptäck innovativa sätt till ett bättre ledarskap och större gruppdynamik.