pexels-photo-210018.jpg

SKÖTSEL AV ELANLÄGGNINGAR

Information:

Kurslängd: 1 dag
Pris: 3 900 SEK exkl. moms
Plats: Göteborg, Malmö, Västerås
Utbildare: Kunskapskontoret
Typ: Företagsanpassad utbildning

Kommande:

Behöver du ytterligare information? Skicka gärna intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt.


HUR UTBILDNINGEN GYNNAR DIG

Få en djup förståelse för utgåva 3 av SS-EN 50110-1. Känn till de senaste regeluppdateringarna, varningsskyltarna och ansvarsfrågorna vid skötsel av elanläggningar.

VEM BÖR GÅ UTBILDNINGEN

Kursen vänder sig till alla som ansvarar för, arbetar i eller deltar vid skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har regelbundet uppdaterade kunskaper. 

KURSINNEHÅLL

  1. Det elektriska regelverket

  2. SSEN-50110-1 utgåva 3

  3. ELSÄK-FS 2006: 1

  4. Arbetsgivarens ansvar för elarbetet

  5. Innehavarens ansvar för elanläggningen

  6. Riskbedömning

  7. Skötselåtgärder och arbetsmetoder

  8. Elfaran & elolycksfall

  9. Varselmärkning

  10. Kursutvärdering och avslut

ÄR FÖREDRAGNA DATUM INTE TILLGÄNGLIGA?

Skicka oss ett mail här och låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.