chain-saw500x500-e1519127459753.jpg

MOTORSÅGSKÖRKORT

Information:

Kurslängd och priser:
3 dagars (A + B) – 7000  SEK exkl. VAT
1 dagars (A)  – 3 500 SEK exkl. VAT
Plats: Höör, Malmö, Sverige
Utbildare: Kunskapskontoret
Typ: Öppen utbildning

Kommande:

Motorsåg A+B 10-12 December Höör

Behöver du ytterligare information? Skicka gärna intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt.


Motorsågskörkort klass A, Motorsågning

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)

 • Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.

 • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.

 • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.

 • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.

 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Motorsågskörkort klass B, Trädfällning, grund

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)

 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)

 • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)

 • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.

 • Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)

 • Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.

 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens)

Provet innehåller både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för de olika körkortsklasserna.

Teoriproven består av ett antal (16 st på A, 20 st på B) kryssfrågor, med endast ett rätt svar på varje. Du får ha max 3 fel på A-provet och max 4 fel på B-provet för att bli godkänd.

För att se hur de praktiska proven går till kan du ladda hem PDF-filer på de checklistor som används av examinatorn vid de praktiska proven. De är nu ytterligare illustrerade med detaljbilder, figurer och förklaringar.

Är föredragna datum inte tillgängliga?

Skicka oss ett mail här och låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.