dust-11.png

KVARTS STENDAMM I ARBETSMLJÖN

Information:

Kurslängd: 4 timmar
Pris: 2500 SEK exkl. moms
Plats: Malmö, Sverige
Utbildare: Kunskapskontoret
Typ: Öppen utbildning

Kommande:

04 oktober 2019, Stockholm

17 Oktober 2019, Malmö

24 Oktober 2019, Göteborg

Behöver du ytterligare information? Skicka gärna intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt.


HUR DU GYNNAS AV UTBILDNINGEN

Om arbetsmiljön utsätter dina anställda för kvartsdamm, kommer du med detta program att ges certifierade säkerhetsförfaranden, skyddsmetoder och bästa praxis för att garantera minimala hälsorisker för dina anställda.

VARFÖR ÄR DENNA UTBILDNING VIKTIG

Kvartsdamm är osynligt för blotta ögat och kan orsaka allvarliga hälsoproblem på lång sikt. Riskerna att utsättas för kvartsdamm kan ske genom t.ex. gruv- och stenindustrin, slipning, borrning och bilning i betong, krossning och malning av sten, krossning och sortering av material från grustag, stålverk, gjuterier, porslinsfabriker och övriga keramiska industrier, glas- och slipvarutillverkning, byggnadsämnesindustrin, t.ex. tillverkning av betong-, tegelbyggelement och takpapp, byggnads- och anläggningsverksamhet, bland annat tunneldrivning.

Krav på arbetsgivaren enligt arbetsmiljöverket AFS 2015:2 §22:

"Arbetsgivaren ska se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material, har tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och om hur dessa risker ska förebyggas. Arbetsgivaren ska även se till att berörda arbetstagare känner till vilka skyldigheter detta innebär för dem själva enligt 3 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160)."

Om inte kraven i AFS 2015:2 §9 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön uppfylls utgår sanktionsavgift om 15000 till 150000 SEK beroende på hur många som är sysselsatta.

ÄR FÖREDRAGNA DATUM INTE TILLGÄNGLIGA?

Skicka oss ett mail här och låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.