Asbest särskild utbildning

ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING

INFORMATION:

Kurslängd och priser:
4 dagars – 9 300  SEK exkl. moms
2 dagars – 4 900 SEK exkl. moms
1 dag (Repetition) – 3250 SEK exkl. moms
Plats: Hela Sverige
Utbildare: Kunskapskontoret
Typ: Öppen utbildning

Kommande:


Repetitionsutbildning 02 September 2019,Malmö

Behöver du ytterligare information? Skicka gärna intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt.


VARFÖR BEHÖVER DU ASBEST SÄRSKILD UTBILDNING?

All personal som arbetar med rivning innehållandes asbest eller asbesthaltigt material kräver teoretisk och praktisk kunskap om säkerhetsaspekter och rivningsteknik enligt Arbetsmiljöverket förordningar om asbest (AFS 2006: 1).

HUR UTBILDNINGEN GYNNAR DIG

Få en övergripande förståelse för de praktiska tillämpningarna på asbesthantering och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, teknisk utrustning eller delar av sådana anordningar.

Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg som anger utbildningsnivå, omfattning och innehåll.

KURSINNEHÅLL

- Känna till gällande föreskrifter
- Förstå vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
- Insikt om hälsorisker med asbest
- Försiktighetsåtgärder
- Nödåtgärder
- Kunskap om olika arbetsmetoder
- Kontrollåtgärder
- Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
- Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
- Medicinska kontroller
- Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik

Är föredragna datum inte tillgängliga?

Skicka oss ett mail här och låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.