Arbete på väg

ARBETE PÅ VÄG
(NIVÅ 3A – UTMÄRKNINGSANSVARIG)

Information:

Kurslängd: 2 dagar
Pris: 5 900 SEK exkl. moms
Plats: Malmö, Sverige
Utbildare: Kunskapskontoret
Typ: Öppen utbildning

Kommande:

Behöver du ytterligare information? Skicka gärna intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt.


HUR UTBILDNINGEN GYNNAR DIG

För att kunna mäta kompetens enligt Nivå 3A ska godkänt kunskapstest ge behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för små fasta arbetsplatser samt rörliga och intermittenta arbeten. Personal som ingår inom BAS-P:s och BASU:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt Nivå 3A. Förkunskaper: Arbete på väg (Nivå 1 & 2).

Efter kursen skall deltagaren kunna utforma, utmärka och underhålla en säker vägarbetsplats enligt V3 principen. Identifiera risker och hitta lösningar för arbetsplatsens personal men även för trafikanterna. Vilka lagar, förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen. Upprätta och känna till hur man ansöker om en trafikanordningsplan (FIFA).

KURSINNEHÅLL

Trafikverkets förordar att det krävs en lärarledd utbildning på minst 16 timmar för att uppnå tillräcklig kompetens. Detta inkluderar:

 • Fördjupning om vägarbeten

 • VMF och dess föreskrifter

 • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande

 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter

 • Arbetsmiljöplan

 • Trafikverkets styrande dokument

 • Transportstyrelsens styrande dokument

 • Fördjupning om arbete på väg, vad gäller fasta arbetsplatser trafikreglering m.m

 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna

 • Objektanpassa TA-planer

 • Trafikförordningen

 • Övriga relevanta lagar

 • Information till TLC, 3:e man etc.

 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna

 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005

 • Arbetsmetoder

 • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras.

ÄR FÖREDRAGNA DATUM INTE TILLGÄNGLIGA?

Skicka oss ett mail här och låt oss se om vi kan ordna ett annat datum till dig.