Asbest Allmän utbildning 1 dag. enligt AFS 2006:1, 19§

Utbildningen vänder sig till dig som t.ex. borrar, slipar skrapar, tvättar, skruvar eller spikar i asbest. Arbete med asbest eller asbesthaltigt material (ej rivning)
Allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19§

Kursbeskrivning: Allmän utbildning  

Comments are closed.