Asbest utbildning SÄRSKILD KURS – 2 dagar med begränsad längd enligt AFS 2006:1 36§

Asbest utbildning  SÄRSKILD KURS – 2 dagar med begränsad längd enligt AFS 2006:1 36§ vänder sig till den som river asbest utomhus. Utbildningen är både för sanerare och för deras arbetsledare. 

Tidsåtgång 2 dagar

Kursbeskrivning: Asbest särskild utbildning anpassad längd. BCA. Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd.

Comments are closed.