Asbest Kompletterande utbildning enligt AFS 2006:1, 36§

Repetitionsutbildning för personer som tidigare genomgått särskild utbildning inom asbest.

Kursbeskrivning Kompletterande utbildning asbest, BCA Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd.

Comments are closed.