Ansvarsutbildning för tillståndsgivare

Utbildningen vänder sig till dig som är tillståndsgivare eller skall bli tillståndsgivare för tillfälliga heta arbeten.

Utbildningsmål


Målet med utbildningen är att få en djupare förståelse i hur brand förebyggs och hur tillstånd kontrollistan praktiskt används vid tillståndsgivning för att öka brandsäkerheten.

Längd och format


Utbildningen bedrivs I klassrumsform där teori varvas med praktiska övningar. Gruppövningar ger också ett ypperligt tillfälle att lära från andra yrkesgrupper hur de löser praktiska problem i sin verksamhet. Deltagaren förväntas delta aktivt i undervisningen för att vid utbildningens slut kunna genomföra certifieringsprov för heta arbeten certifikat. Under utbildningen går vi även på djupet i ansvarsfrågor och inkluderat i kursavgiften är boken Heta arbeten och juridiken av professor Harald Ullman.

Utbildningsansvarig


Namn:
Email:
Tel:
Gustaf Cid
gustaf.cid@kunskapskontoret.se
0733-629186
Kunskapskontoret AB
Smålandsgatan 19
Malmö

Pris


Kontakta oss för prisuppgift

Dokumentlänkar


-Ansvarsutbildning för tillståndsgivare.pdf
-