ADR Tank

Utbildningen vänder sig till dig transporterar farligt gods i tankbil. Grundkrav för denna utbildning är att ADR Styckegods är genomförd.

Utbildningsmål


Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säker hantering av kemikalier minskar risken för skador på människa och miljö. Genom väl utbildad personal kan stora besparingar och minskat lidande ske.

Längd och format


Utbildningen bedrivs I klassrumsform där teori varvas med praktiska övningar. Gruppövningar ger också ett ypperligt tillfälle att lära från andra yrkesgrupper hur de löser praktiska problem i sin verksamhet. Deltagaren förväntas delta aktivt i undervisningen för att vid utbildningens slut kunna genomföra certifieringsprov.

Utbildningsansvarig


Namn:
Email:
Tel:
Gustaf Cid
gustaf.cid@kunskapskontoret.se
0733-629186
Kunskapskontoret AB
Smålandsgatan 19
Malmö

Pris


Kontakta oss för prisuppgift

Dokumentlänkar


-ADR Tank.pdf
-